fbpx

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Чл. 1. Основание за Събиране и Обработка

1.1. Администраторът събира и обработва вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин liftmad.com и сключването на договори с дружеството в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), въз основа на следните правно обосновани основания:

1.1.1. Изрично получено съгласие от вас като клиент;

1.1.2. Изпълнение на задълженията на администратора по договор с вас;

1.1.3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

1.1.4. За целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 2. Цели и Принципи

2.1. Ние събираме и обработваме личните данни, които вие предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключването на договор с дружеството за следните цели:

2.1.1. Създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;

2.1.2. Сключване и изпълнение на договор от разстояние;

2.1.3. Индивидуализация на страна по договора;

2.1.4. Счетоводни цели;

2.1.5. Статистически цели;

2.1.6. Защита на информационната сигурност;

2.1.7. Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

2.1.8. Изпращане на информационен бюлетин при изразено желание от ваша страна.

2.2. При обработката на вашите лични данни се спазват следните принципи:

2.2.1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

2.2.2. Ограничение на целите на обработване;

2.2.3. Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

2.2.4. Точност и актуалност на данните;

2.2.5. Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

2.2.6. Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

2.3. При обработката и съхранението на личните данни, администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

2.3.1. Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ

Чл. 3. Операции с Лични Данни

3.1. Дружеството извършва следните операции с предоставените от вас лични данни за следните цели:

3.1.1. Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние.

3.1.1.1. Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние:

3.1.1.1.1. Цел: Създаване на профил за използване на електронния магазин и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка.

3.1.1.1.2. Основание за Обработка: Създаване на договорно отношение, изрично съгласие.

3.2. Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

3.2.1. Ваши Индивидуализиращи Данни (Електронна Поща, Име и Др.):

3.2.1.1. Цел: Осъществяване на връзка с вас, изпращане на информация, регистрация на потребител в онлайн магазина и изпращане на информационен бюлетин.

3.2.1.2. Основание за Обработка: Създаване на договорно отношение, изрично съгласие.

3.2.2. Данни за Извършване на Доставка (Имена, Телефон, Адрес и Др.):

3.2.2.1. Цел: Изпълнение на задължения по договор за покупко-продажба и доставка на стоките.

3.2.2.2. Основание за Обработка: Създаване на договорно отношение, изрично съгласие.

3.2.3. Допълнителни Данни, Предоставяни от Вас:

3.2.3.1. Цел: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

3.2.3.2. Основание за Обработка: Изрично съгласие за конкретни цели.

Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

Разкриват расов или етнически произход;
Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
Чл. 4. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас, като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, лични данни за следните цели:

4.1. Сключване и Изпълнение на Търговска Сделка:

4.1.1. Цел: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице.

4.1.2. Основание за Обработка: Изпълнение на договорно отношение.

4.2. Заключение от оценката на въздействието: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(2) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл. 5. Използване на „Бисквитки“ (Cookies):

5.1. Администраторът може да използва „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели и улесняване на достъпа.

5.2. Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин.

(2) След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(3) Администраторът обработва Вашите лични данни, предоставени при извършване на поръчка без регистрация в електронния магазин, до приключване на поръчката, освен ако сте дали своето изрично съгласие при извършване на поръчката данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.

(4) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

(5) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

(6) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Чл. 8. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 9. (1) Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка.

(2) За оттегляне на съгласието Вие можете попълните формата за оттегляне на съгласие в Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст и ни го изпратите по имейл.

(3) Оттеглянето на съгласието не влияе на законосъобразността на предишната обработка на лични данни от страна на Администратора.

Право на достъп

Чл. 10. Право на Достъп и Потвърждение за Обработване:

10.1. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.

10.2. (2) Вие имате право на достъп до своите лични данни, както и до информацията, свързана с тях.

10.3. (3) След получаване на Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни.

10.4. (4) След извършване на верификацията, Администраторът Ви предоставя копие от обработваните лични данни в електронна или друга подходяща форма.

10.5. (5) Предоставянето на достъп е безплатно, но си запазваме правото да наложим административна такса при повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 11. Право на Коригиране или Попълване на Лични Данни:

11.1. (1) Вие можете по всяко време да коригирате или попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, през опцията „Редакция на профила“.

11.2. (2) Можете да извършите корекции или попълване директно чрез Вашия профил в уебсайта или чрез изпращане на искане до Администратора по имейл, използвайки формата в Приложение № 4 или чрез искане в свободен текст.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 12. Право на Изтриване на Лични Данни:

12.1. (1) Вие имате право да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, когато:

12.1.1. личните данни не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

12.1.2. сте оттеглили съгласието, и няма друго законно основание за обработването;

12.1.3. сте възразили срещу обработването и няма законни основания, които да имат преимущество;

12.1.4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

12.1.5. личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се спази правно задължение;

12.1.6. личните данни са били събрани във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество.

12.2. (2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни в определени случаи, включително, но не само:

12.2.1. за упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация;

12.2.2. за спазване на правно задължение или изпълнение на задача от обществен интерес;

12.2.3. за цели от обществен интерес в областта на общественото здраве;

12.2.4. за целите на архивиране в обществен интерес, научни или исторически изследвания или за статистически цели;

12.2.5. за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

12.3. (3) За използване на правото си да бъдете „забравен“, изпратете искане за изтриване на личните Ви данни чрез попълване на формата в Приложение № 2 или чрез искане в свободен текст.

12.4. (4) След извършване на верификацията, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с изпратените Ви инструкции.

12.5. (5) Ако има направена поръчка, която е в процес на обработка, можете да поискате изтриване след успешното завършване на поръчката.

Право на ограничаване

Чл. 13. Право на Ограничаване на Обработването:

13.1. Вие имате право да поискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като изпратите искане по имейл, когато:

13.1.1. осъждате точността на личните данни, за период, който позволява на Администратора да ги провери;

13.1.2. обработването е неправомерно, но Вие не желаете изтриване, само ограничаване на използването им;

13.1.3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

13.1.4. сте възразили срещу обработването в очакване на проверка за предимство на законните основания на Администратора пред Вашите интереси.

13.2. (2) След получаване на Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или поръчки, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви.

13.3. (3) След верификация, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина, ако такива има.

Право на преносимост

Чл. 14. Право на Преносимост:

14.1. (1) Ако сте дали съгласие или обработването е необходимо за изпълнението на договор с Администратора или се извършва автоматизирано, можете:

14.1.1. да поискате предоставяне на лични данни в четим формат и прехвърляне към друг администратор;

14.1.2. да поискате директно прехвърляне към посочен администратор, ако е технически осъществимо.

14.2. (2) Упражнението на правото на преносимост става чрез изпращане на попълнена форма (Приложение № 3) или искане по имейл.

14.3. (3) След верификация, Дружеството изпраща данните във формат XML на посочения от Вас имейл.

Право на получаване на информация

Чл. 15. Право на Получаване на Информация:

15.1. Вие можете да поискате от Администратора информация за получатели на лични данни, за които сте поискали коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.

15.2. Администраторът може да откаже информация, ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 16. Право на Възражение:

16.1. Вие можете възразявате във всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, включително за профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на данните

Чл. 17. Права при Нарушение на Сигурността:

17.1. (1) Администраторът уведомява за нарушение на сигурността, ако това може да представлява висок риск за Вашите права.

17.2. (2) Уведомяването не е задължително, ако са предприети подходящи мерки за защита.

Лица, на които се предоставят личните данни

Чл. 18. Предоставяне на Лични Данни:

18.1. (1) За целите на обработване и предоставяне на услугата, Администраторът може да предоставя данни на обработващи лица.

18.2. (2) Обработващите лични данни спазват изискванията за законност и сигурност при обработване и съхранение на лични данни.

Чл. 19. Трансфер на данни към трети държави:

19.1. Администраторът не извършва трансфер на данни към трети държави.

Чл. 20. Право на жалба:

20.1. В случай на нарушаване на Вашите права, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Упражняване на правата и Съгласие за Трансфер

Чл. 21. Упражняване на Права:

21.1. Вие можете упражнявате всичките си права по отношение на защитата на личните данни чрез приложените форми към настоящата информация. Формите са предоставени за улеснение, но не са задължителни. Можете да изпращате исканията си във всякаква форма, която изразява желанието Ви и Ви идентифицира като собственик на данните.

Чл. 22. Рискове при Трансфер на Данни:

22.1. Ако съгласието се отнася за трансфер на данни, Администраторът описва възможните рискове при трансфера към трети държави, когато липсва решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработката

Вашето име: …………………….

Вашият имейл, който сте използвали в електронния магазин: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail): …………………….

До

Наименование: Попко ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 207199222

Седалище и адрес на управление: ж.к. Студентски град, улица Йордан Йосифов №8Б, ет. 2, ап. офис 7

Адрес за кореспонденция: ж.к. Студентски град, улица Йордан Йосифов №8Б, ет. 2, ап. офис 7

Телефон: 0877328456

E-mail: info@liftmad.com

Уебсайт: Liftmad.com

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на електронния магазин.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail): …………………….

До

Наименование: Попко ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 207199222

Седалище и адрес на управление: ж.к. Студентски град, улица Йордан Йосифов №8Б, ет. 2, ап. офис 7

Адрес за кореспонденция: ж.к. Студентски град, улица Йордан Йосифов №8Б, ет. 2, ап. офис 7

Телефон: 0877328456

E-mail: info@liftmad.com

Уебсайт: liftmad.com

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Искане за преносимост на лични данни

Вашето име: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail): …………………….

До

Наименование: Попко ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 207199222

Седалище и адрес на управление: ж.к. Студентски град, улица Йордан Йосифов №8Б, ет. 2, ап. офис 7

Адрес за кореспонденция: ж.к. Студентски град, улица Йордан Йосифов №8Б, ет. 2, ап. офис 7

Телефон: 0877328456

E-mail: info@liftmad.com

Уебсайт: liftmad.com

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:

e-mail: …………………….

Администратор – приемащ данните: …………………….

Наименование: …………………….

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД): …………………….

E-mail: …………………….

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Искане за коригиране на данни

Вашето име: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail): …………………….

До

Наименование: Попко ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 207199222

Седалище и адрес на управление: ж.к. Студентски град, улица Йордан Йосифов №8Б, ет. 2, ап. офис 7

Адрес за кореспонденция: ж.к. Студентски град, улица Йордан Йосифов №8Б, ет. 2, ап. офис 7

Телефон: 0877328456

E-mail: info@liftmad.com

Уебсайт: liftmad.com

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция: …………………………………………..

Моля да бъдат коригирани по следния начин: …………………………………………..

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Shopping Cart
Scroll to Top